Úvod
Úvod 2017-10-18T08:30:57+00:00

Vitajte na stránkach obce Špania Dolina

Aktuálne správy

Zaujímavé podujatie

Bola to Slivková paráda! Varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ochutnávka produktov zo sliviek a veľa iného -tento rok sa zišlo opäť veľké množstvo návštevníkov našej tradičnej akcie.

Pozrieť fotogalériu z akcie
Pozrieť video z akcie

Uvedenie diela Michala Bodického

V Španej Doline (rodisko Michala Bodického ev. a. v. farára, prvého slovenského dekana ev. Teologickej akadémie) bol 2. júna 2017 uvedený medzi čitateľov jeho spis „Čo sa deje v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku“, editovaný levickým ev. a. v. farárom Martinom Rieckym.

Voľby do VÚC 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 vyhlásil Predseda Národnej rady SR a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017. Bližšie informácie nájdete v časti Samospráva/Voľby a referendá

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BBSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva BBSK

Oznamy obce

Povinnosti občanov pri predchádzaní vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici informuje o povinnostiach občanov v období vykurovacej sezóny Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Verejná vyhláška – Pokračovanie konania

Ústne pojednávanie so stretnutím účastníkov konania dňa 5.10.2017 o 9:30 na Obecnom úrade Špania Dolina. Bližšie informácie nájdete v časti Oznamy obecného úradu/Verejné vyhlášky

Zaujímavosti

Organ zo Španej Doliny je unikát.

Vzácny organ z dielne Majstra Podkonického má takmer 300 rokov a medzi hudobnými nástrojmi patrí medzi historické klenoty. Potrebuje však komplexné reštaurovanie.
Zdroj: nasabystrica.sme.sk

Projekt „Špaňodolinské granty“

Špania Dolina má mnoho zaujímavostí vyplývajúcich z hlbokej histórie osídlenia a ťažby medenej rudy. Jednou nich sú aj ručne kresané drevené vodné granty, ktoré boli osadené v miestach zdrojov vody využívanej na pitie aj umývanie.

Projekt, ktorý zaujal aj médiá – reportáž na stanici TA3

V Španej Doline sa pustili do oživovania starých ovocných stromov.
Odborníci navštevujú obyvateľov priamo v záhradách a ukazujú im, čo majú robiť. Obec sa má stať akýmsi živým laboratóriom, kde sa bude učiť celé Slovensko.

banner_spaniadolina_TA3

Banícke bratstvo Herrengrund

Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina je občianske združenie, ktorého poslaním je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Naším cieľom je oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi na Španej Doline.

banner_herrengrund

Barborská cesta

Prostredníctvom Barborskej cesty máte možnosť spoznať unikátne pamiatky, ktoré sa spájajú s významnou históriou baníctva a zároveň je tu príležitosť objaviť významné kultúrne, religiózne, technické a prírodné pozoruhodnosti.

logo-barborska-cesta