Úvod
Úvod 2018-06-27T15:53:51+00:00

Vitajte na stránkach obce Špania Dolina

Aktuálne správy

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Zápisnice z decembrových zasadnutí obecného zastupiteľstva sú zverejnené v časti Uznesenia a zápisnice obecného zastupiteľstva

Zaujímavé podujatie

Pozrieť video z akcie

Uvedenie diela Michala Bodického

V Španej Doline (rodisko Michala Bodického ev. a. v. farára, prvého slovenského dekana ev. Teologickej akadémie) bol 2. júna 2017 uvedený medzi čitateľov jeho spis „Čo sa deje v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku“, editovaný levickým ev. a. v. farárom Martinom Rieckym.

Oznamy obce

27.6.2018
Uznesenie z 21. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo zverejnená v časti Uznesenia a zápisnice obecného zastupiteľstva

27.6.2018
schválený Záverečný účet obce za rok 2017 bol zverejnený na Elektronickej úradnej tabuli obce

22.5.2018
Oznam o prerokovaní návrhu – územný plán Mesta Banská Bystrica
Oznam o prerokovaní návrhu

25.4.2018
Pozývame Vás na letnú Prázdninovú školu tradičných techník na Španiu Dolinu

21.3.2018
Ochrana lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním – upozornenie na dodržiavanie povinností
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

POMOHLI STE NÁM ZACHRÁNIŤ ŠPAŇODOLINSKÝ ORGAN

VÝSLEDKY HLASOVANIA TU

Hlasovali ste v súťaži Nadácie VÚB o financovanie reštaurovania jedného z historických organov.

Podľa oficiálnych výsledkov zo stránky hlasovania sme získali najväčší počet hlasov! Ďakujeme.

Ďakujeme Nadácii VÚB, ktorá za 14 rokov svojho pôsobenia podporila množstvo dôležitých verejnosprospešných projektov.

Do súťaže bolo zaradených viacero historických organov. Z banskobystrickej diecézy ide o organ v Španej Doline, ktorý je neskorobarokovým unikátom majstra Martina Podkonického z roku 1751. Jeho exkluzivitu a unikátnosť podčiarkuje aj fakt, že ide o kompletne zachovaný barokový organ s píšťalovým fondom a historickou skriňou. Zároveň ide o posledný z veľkých zachovaných organov majstra Martina Podkonického.

ČÍM JE ORGAN V ŠPANEJ DOLINE JEDINEČNÝ?

1) posledný organ na území Slovenska so zachovaným autentickým barokovým zvukom – organ je kompletne dochovaný, bez vážnejších zásahov s pôvodným píšťalovým fondom a organovou skriňou
2) posledný z veľkých organov majstra Martina Podkonického – zostali nám už len menšie pozitívy (menšie skriňové organčeky bez pedálu)
3) obrovská cennosť vysoko percentných cínových píšťal, ktoré majster Podkonický vyrobil z píšťal predchádzajúceho, ešte staršieho nástroja

Zaujímavosti

Organ zo Španej Doliny je unikát.

Vzácny organ z dielne Majstra Podkonického má takmer 300 rokov a medzi hudobnými nástrojmi patrí medzi historické klenoty. Potrebuje však komplexné reštaurovanie.
Zdroj: nasabystrica.sme.sk

Projekt „Špaňodolinské granty“

Špania Dolina má mnoho zaujímavostí vyplývajúcich z hlbokej histórie osídlenia a ťažby medenej rudy. Jednou nich sú aj ručne kresané drevené vodné granty, ktoré boli osadené v miestach zdrojov vody využívanej na pitie aj umývanie.

Projekt, ktorý zaujal aj médiá – reportáž na stanici TA3

V Španej Doline sa pustili do oživovania starých ovocných stromov.
Odborníci navštevujú obyvateľov priamo v záhradách a ukazujú im, čo majú robiť. Obec sa má stať akýmsi živým laboratóriom, kde sa bude učiť celé Slovensko.

banner_spaniadolina_TA3

Banícke bratstvo Herrengrund

Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina je občianske združenie, ktorého poslaním je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Naším cieľom je oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi na Španej Doline.

banner_herrengrund

Barborská cesta

Prostredníctvom Barborskej cesty máte možnosť spoznať unikátne pamiatky, ktoré sa spájajú s významnou históriou baníctva a zároveň je tu príležitosť objaviť významné kultúrne, religiózne, technické a prírodné pozoruhodnosti.

logo-barborska-cesta