Úvod
Úvod2018-08-31T14:28:01+00:00

Vitajte na stránkach obce Špania Dolina

Aktuálne správy

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Zápisnice z decembrových zasadnutí obecného zastupiteľstva sú zverejnené v časti Uznesenia a zápisnice obecného zastupiteľstva

Zaujímavé podujatia

Slivková paráda 2018

Pozývame Vás na 5.ročník podujatia Slivková paráda, ktorý sa uskutoční v sobotu, 15.9.2018 od 10:00 hod.
Podujatia v obci

Uvedenie diela Michala Bodického

V Španej Doline (rodisko Michala Bodického ev. a. v. farára, prvého slovenského dekana ev. Teologickej akadémie) bol 2. júna 2017 uvedený medzi čitateľov jeho spis „Čo sa deje v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku“, editovaný levickým ev. a. v. farárom Martinom Rieckym.

Oznamy obce

31.8.2018
Zverejnili sme Verejnú vyhlášku – Rozhodnutie
Verejné vyhlášky obce

24.8.2018
Zverejnili sme Verejnú vyhlášku – Upovedomenie účastníkov konania
Verejné vyhlášky obce

22.7.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – bližšie info

21.3.2018
Ochrana lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním – upozornenie na dodržiavanie povinností
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

POMOHLI STE NÁM ZACHRÁNIŤ ŠPAŇODOLINSKÝ ORGAN

Vzácny organ zo Španej doliny bude odborne obnovený v reštaurátorských dielňach pánov Kánskeho a Brachtla z Krnova.

Náročnou a precíznou demontážou sa začala prvá fáza záchrany organa z roku 1751. Jednotlivé diely boli starostlivo odobraté z organovej skrine a balené do špeciálnych prepravných boxov. Po 260 rokoch od skonštruovania organa možno povedať, že ide o prvú poriadnu obnovu so snahou o návrat k pôvodnej idey Martina Podkonického z roku 1751,

Do súťaže bolo zaradených viacero historických organov. Z banskobystrickej diecézy ide o organ v Španej Doline, ktorý je neskorobarokovým unikátom majstra Martina Podkonického z roku 1751. Jeho exkluzivitu a unikátnosť podčiarkuje aj fakt, že ide o kompletne zachovaný barokový organ s píšťalovým fondom a historickou skriňou. Zároveň ide o posledný z veľkých zachovaných organov majstra Martina Podkonického.

ČÍM JE ORGAN V ŠPANEJ DOLINE JEDINEČNÝ?

1) posledný organ na území Slovenska so zachovaným autentickým barokovým zvukom – organ je kompletne dochovaný, bez vážnejších zásahov s pôvodným píšťalovým fondom a organovou skriňou
2) posledný z veľkých organov majstra Martina Podkonického – zostali nám už len menšie pozitívy (menšie skriňové organčeky bez pedálu)
3) obrovská cennosť vysoko percentných cínových píšťal, ktoré majster Podkonický vyrobil z píšťal predchádzajúceho, ešte staršieho nástroja

Zaujímavosti

Organ zo Španej Doliny je unikát.

Vzácny organ z dielne Majstra Podkonického má takmer 300 rokov a medzi hudobnými nástrojmi patrí medzi historické klenoty. Potrebuje však komplexné reštaurovanie.
Zdroj: nasabystrica.sme.sk

Vzácny organ zo Španej doliny bude odborne obnovený v reštaurátorských dielňach pánov Kánskeho a Brachtla z Krnova
Viac informácií v článku: Vzácny organ zo Španej doliny rozobrali, zachrániť sa ho pokúsia v Čechách

Projekt „Špaňodolinské granty“

Špania Dolina má mnoho zaujímavostí vyplývajúcich z hlbokej histórie osídlenia a ťažby medenej rudy. Jednou nich sú aj ručne kresané drevené vodné granty, ktoré boli osadené v miestach zdrojov vody využívanej na pitie aj umývanie.

Projekt, ktorý zaujal aj médiá – reportáž na stanici TA3

V Španej Doline sa pustili do oživovania starých ovocných stromov.
Odborníci navštevujú obyvateľov priamo v záhradách a ukazujú im, čo majú robiť. Obec sa má stať akýmsi živým laboratóriom, kde sa bude učiť celé Slovensko.

banner_spaniadolina_TA3

Banícke bratstvo Herrengrund

Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina je občianske združenie, ktorého poslaním je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Naším cieľom je oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi na Španej Doline.

banner_herrengrund

Barborská cesta

Prostredníctvom Barborskej cesty máte možnosť spoznať unikátne pamiatky, ktoré sa spájajú s významnou históriou baníctva a zároveň je tu príležitosť objaviť významné kultúrne, religiózne, technické a prírodné pozoruhodnosti.

logo-barborska-cesta